Fosterbarnet Barbro33

Torstensson,  boende i Steneby Dalsland. Gift med Lennart och pensionär sedan lång tid tillbaka.Startade min blogg 2018 och har även  utgivit en bok "Fosterbarnet Barbro"  och som finns på de flesta förlag och hos bokhandlare förstås! Trevlig läsning!

Slår med lie

Lennart slår på gammaldags vis med lie, min fosterpappa har lärt honom.😊🙄🤗

...det blev allt en liten "Såta"

Lennart slipar lien. Ska slå ängen.